Tiimi

Meillä on kokemusta eri henkilöstöedustuselimissä toimimisesta yhteensä noin 30 vuotta ja työkokemusta yhteensä yli 60 vuotta. Meillä on erinomaiset neuvottelu- ja yhteistyötaidot. Tunnemme hyvin työmarkkinakentän, sen pelisäännöt ja toimintatavat. Toimimme puolueettomana neuvonantajana ja kouluttajana sekä työnantajalle että henkilöstölle.

Mika Kortelainen

Mika Kortelainen

Työyhteisövalmentaja, insinööri, lean-muutosagentti

Pitkän työurani aikana olen toiminut erilaisissa suunnittelijan, tiimin vetäjän, asiantuntijan ja projektinhallinnan tehtävissä kansainvälisessä yhtiössä. Päätoimeni ohella olen toiminut työpaikan henkilöstön edustajana. Muita luottamus- ja järjestötehtäviä olen hoitanut Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n Teknologiateollisuuden taustaryhmässä, Insinööriliiton TES-valtuuskunnassa, Salon rakennemuutoksen projektityöryhmässä.

Tiimissä minulla on kyky tuottaa uusia ideoita. Olen myös kyvykäs ja luova strategioiden tai konseptien suunnittelija ja kehittäjä. Toimin mielelläni laajojenkin projektien ideoijana ja aloittajana. Hahmotan tulevaisuuden mahdollisuuksia ja osaan painottaa tärkeimpiä asioita.

Parhaita avujani on kyky ratkoa asiantuntemuksella monimutkaisia ongelmia. Autan oman visioni kautta muitakin ymmärtämään maailmaa paremmin. Haluan soveltaa asioihin logiikkaa, analyyttisyyttä ja kriittistä ajattelua. Keskityn laaja-alaisiin kokonaisuuksiin ja hahmotan hyvin niiden ydinasiat.

Olen kiinnostunut asioiden taustalla vaikuttavista järjestelmistä ja malleista. Toimin joustavasti ja tilanteisiin sopeutuen. Olen hyvä omaksumaan uusia asioita. Ajattelen analyyttisesti ja visionäärisesti. Ratkon mielelläni ongelmia. Olen nopea hahmottamaan monimutkaisia asiakokonaisuuksia. Ajattelen analyyttisesti ja objektiivisesti.

Aimo Leskelä

Aimo Leskelä

Työyhteisövalmentaja, diplomi-insinööri

Pitkän työurani aikana olen toiminut erilaisissa tuotekehitystehtävissä kansainvälisen konsernin eri yhtiöissä. Päätoimen ohella olen toiminut työpaikan henkilöstön edustajana Suomessa ja eurooppalaisella (EWC) tasolla. Muita luottamus- ja järjestötehtäviä olen hoitanut Akavan aluetoiminnassa, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n hallituksessa ja taustaryhmässä sekä Tekniikan Akateemiset TEK ry:n valtuustossa, hallituksessa ja valiokunnissa.

Tiimissä olen tehokas ihmisten toiminnan organisoija, jolla on kyky valvoa käytännön prosesseja tai vetää projektit loppuun saakka. Olen myös hyvä jalostamaan toimintatapoja ja lisäämään ihmisten toiminnan mielekkyyttä. Olen huomannut, että nykyhetken muuttuneissa tilanteissa saattavat toimia myös sellaiset ideat, jotka eivät aiemmin ottaneet tuulta alleen.

Olen tarkka yksityiskohdissa ja arvostan kokemuksen tuomaa viisautta sekä jaan mielelläni kokemuksen kautta saatuja hyviä käytäntöjä eteenpäin. Olen vastuuntuntoinen, organisointikykyinen ja oikeudenmukainen. Toimin ahkerasti ja tavoitehakuisesti, kuitenkin aina muita ja heidän mielipiteitään kunnioittaen.

Tarvittaessa kerron myös muille, jos koen asioiden ajautuvan väärään suuntaan. Pidän sopusointua yhteistyön edellytyksenä. Arvostan suunnitelmien ja aikataulujen noudattamista.

Arvostan käytännössä toimiviksi havaittuja ratkaisumalleja. Mielestäni "pyörää ei kannata keksiä uudelleen" tai "toimivaa järjestelmää muuttaa". Kunnioitan sääntöjä ja rutiineja useimpia muita enemmän. Tarkkailen myös, kuinka jokin uusi asia istuu olemassa olevaan säännöstöön.

Rautakengäntie 57,
25260 VASKIO

info@selon.fi
Y-tunnus: 2878025-6

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin