Työelämä 2020

VISIO

Työelämä 2020 –hankkeen visiona on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Visio pohjautuu vuonna 2012 kolmikannassa laadittuun kansallisen työelämästrategiaan.

Vision saavuttaminen edellyttää, että työpaikoilla on kehittämistä tukeva kulttuuri, jossa tuotteet, palvelut ja toimintatavat luodaan yhteistyössä. Toiminta on vuorovaikutteista ja ennakoivaa, uutta teknologiaa hyödynnetään ja johtaminen on laadukasta.

Olemme mukana hankkeessa

Selon Oy:n missio on auttaa organisaatioita ja niissä työskenteleviä ihmisiä luomaan työpaikastaan entistä paremman. Hyvän työelämän luottamus luodaan työpaikoilla tapahtuvalla yhteistyöllä.

Haluamme tuoda työpaikalle avoimen, luottamuksellisen ja yhdessä tekemisen kulttuurin erityisesti työnantajan ja henkilöstön edustajien välille sekä kehittää paikallisen sopimisen tietoja ja taitoja työyhteisössä tarjoamalla koulutusta ja konsultointia mm. seuraavista aiheista:

Henkilöstöedustajatoiminnan ja sen etujen ymmärtäminen

  • YT-lain tulkinta, ns. pienistäkin asioista voi neuvotella
  • Mitä hyvällä yhteistyöllä voi saada aikaiseksi
  • Avoin kommunikointi, vaikuttaa työilmapiiriä kohentavasti
  • Paikallisen sopimisen kehittäminen
  • Mitä hyvällä yhteistyöllä voi saada aikaiseksi
  • Neuvottelutaitojen kehittäminen
  • Työlainsäädännön ja työehtosopimusten soveltaminen

Yhteiskuntavastuu muutostilanteissa

  • Vaihtoehtoisia ratkaisuja yhteiskuntavastuun hoitamisesta
  • Hyviä käytäntöjä
  • Tutkimustuloksia

Osallistuminen työpaikan kehityshankkeisiin

#luottamuspääoma #tyoelama2020

Voit lukea lisää Työelämä 2020-hankkeesta hankkeen omilta nettisivuilta tyoelama2020.fi

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin